Novinky - oznamy

Kvetná nedeľa (13.4.2014)

Kvetná nedeľa "A" (13. apríl 2014)

Liturgický kalendár

Nedeľa - Kvetná nedeľa, pri sv. omšiach sa požehnávajú ratolesti a čítajú pašie
V pondelok bude sv. omša o 19:00, v utorok a v stredu o 18:30.

Zelený štvrtok
18:00 – sv. omša pamiatka Pánovej večere
19:00 – 19:30 – bdenie s Ježišom na Olivovej hore-poklona pred sviatosťou oltárnou

Veľký piatok
Ranné chvály s posvätným čítaním o 8:00
Krížová cesta smerom na Hradisko o 8:30
Novéna k Božiemu milosrdenstvu o 14:45, 15:00 Obrady Veľkého piatku

Biela sobota
Ranné chvály s posv. čítaním 8:00, potom bude vyložená sviatosť Oltárna k poklone
19:30 novéna k Božiemu milosrdenstvu
Veľkonočná vigília o 20:00

Veľkonočná nedeľa
7:45 Novéna k Božiemu milosrdenstvu
Sv. omše 8:00, 9:30, 11:00

Veľkonočný pondelok
7:45 Novéna k Božiemu milosrdenstvu
Sv.omša o 8:00.

Hody – na nedeľu Božieho milosrdenstva slávime hody 8:00, 9:30, 11:00 – hodová, sv. omšu celebruje Ivan Špánik, správca farnosti Žilina-Závodie. O 15:00 v kaplnke bude korunka k Božiemu milosrdenstvu spojená s adoráciou.

Služby upratovania

Od dnešnej nedele – rod. Cibová, Šarišská
Od budúcej nedele – rod. Rašková, Pupišová

Rôzne

Na budúcu nedeľu bude výročná veľkonočná ofera.

Dnes pozývame na krížovú cestu o 14:30 do kaplnky po nej sa pomodlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu. Potom bude nasledovať modlitba posv. ruženca.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti pred Veľkou nocou bude zajtra 14. apríla dopoludnia od 10:00 do 11:30, popoludní od 16:00 do 18:30.

O 18:00 na Veľký piatok Vás pozývame na dramatizovanú krížovú cestu v kaplnke Božieho milosrdenstva na sídlisku Žilina-Hájik, ktorú budú hrať herci žilinských divadiel. Lístky si môžete zakúpiť v predajni Spolku sv. Vojtecha na Marianskom námestí a v kaplnke Božieho milosrdenstva na Hájiku po sv.omši do 15. apríla. Cena lístka je 5 Euro.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.