Novinky - oznamy

Veľkonočná nedeľa (20.4.2014)

Veľkonočná nedeľa "A" (20. apríl 2014)

Liturgický kalendár

Dnes slávime veľkonočnú nedeľu
7:45 Novéna k Božiemu milosrdenstvu
Sv. omše 8:00, 9:30, 11:00

Veľkonočný pondelok
7:45 Novéna k Božiemu milosrdenstvu
Sv. omša o 8:00.

Hody - na nedeľu Božieho milosrdenstva slávime hody 8:00, 9:30, 11:00 - hodová, sv. omšu celebruje Ivan Špánik, správca farnosti Žilina-Závodie. O 15:00 v kaplnke bude korunka k Božiemu milosrdenstvu spojená s adoráciou.

Služby upratovania

Od dnešnej nedele – rod. Rašková, Pupišová
Od budúcej nedele – rod. Kondelová, Lutišanová

Rôzne

Dnes bude výročná veľkonočná ofera.

Pozývame deti na tábor vo veku od 8 do 14 rokov od 10. do 15. augusta v Liptovskom Jáne. Prihlasovanie detí bude do 15.6. v kaplnke.

1. mája organizujeme výlet do Veľkej Fatry spojený so slávením sv. omše. Prihlásiť sa možno do 29. apríla z dôvodu dopravy.

Vo štvrtok Vás pozývame na adoráciu po sv.omši.

Inštitút Communio pozýva na prezentáciu knihy Jána Michaličku Kráľovná pokoja. Útla knižka ponúka 12 úvah o Panne Márii. Prezentácia sa uskutoční v Diecéznom centre v Žiline v utorok 29. 4. 2014 o 17.00. Popri tejto knižke si budete môcť zakúpiť aj 2. vydanie knihy Spiritualita sv. Terezky Ježiškovej od toho istého autora.

Zbierka na výstavbu kostola bola 700 Euro.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.
Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri veľkonočnej liturgii miništrantom, spevákom, organistom.