Novinky - oznamy

2. veľkonočná nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstva (27.4.2014)

2. veľkonočná nedeľa "A" - nedeľa Božieho milosrdenstva (27. apríl 2014)

Liturgický kalendár

Dnes slávime hody - 8:00, 9:30, 11:00 - hodová, sv. omšu celebruje Ivan Špánik, správca farnosti Žilina-Závodie. O 15:00 v kaplnke bude korunka k Božiemu milosrdenstvu spojená s adoráciou.
Utorok - sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok
Piatok - sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka, zároveň, 1. piatok v mesiaci máj
Sobota - sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok, zároveň 1. sobota v mesiaci máj
Budúca nedeľa bude 3. Veľkonočná nedeľa.

Služby upratovania

Od dnešnej nedele – rod. Kondelová, Lutišanová
Od budúcej nedele – rod. Čelková, Kucharovicová

Rôzne

Spovedať starších a nevládnych budem v stredu dopoludnia.

Sviatosť zmierenia bude v našej farnosti v kaplnke nasledovne: pondelok, utorok - polhodinu pred sv. omšou, v stredu - od 17:30, v piatok - od 16:30.

Sv. omše budú nasledovne v našej farnosti: v pondelok, utorok, streda, v piatok o 18:30, štvrtok o 7:00, sobota a nedeľa ostávajú nezmenené.

V sobotu bude fatimská pobožnosť po sv. omši.

V mesiaci máj vás pozývame na májové mariánske pobožnosti, ktoré budú bývať pred sv. omšou.

V utorok bude detská sv. omša pre prvoprijímajúce deti o 18:30, o 18:00 bude nácvik v kaplnke.

Pozývame deti na tábor vo veku od 8 do 14 rokov od 10. do 15. augusta v Liptovskom Jáne. Prihlasovanie detí bude do 15.6. v kaplnke. Môžete so prevziať prihlášky v sakristii kaplnky.

1. mája organizujeme výlet do Veľkej Fatry spojený so slávením sv. omše. Prihlásiť sa možno do 29. apríla z dôvodu dopravy.

31. mája pozývame na farskú púť v rámci roku Sedembolestnej Panny Márie do Šaštína a Mariánky. Prihlásiť sa možno 25. mája. Cena je 10 Euro.

Inštitút Communio pozýva na prezentáciu knihy Jána Michaličku Kráľovná pokoja. Útla knižka ponúka 12 úvah o Panne Márii. Prezentácia sa uskutoční v Diecéznom centre v Žiline v utorok 29. 4. 2014 o 17.00. Popri tejto knižke si budete môcť zakúpiť aj 2. vydanie knihy Spiritualita sv. Terezky Ježiškovej od toho istého autora.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.