Novinky - oznamy

3. veľkonočná nedeľa (4.5.2014)

3.Veľkonočná nedeľa (4. máj 2014)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa bude 4. Veľkonočná nedeľa - nedeľa Dobrého pastiera

Služby upratovania

Od dnešnej nedele – rod. Čelková, Kucharovicová
Od budúcej nedele – rod. Šimeková, Chodelková

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

Sv. omše budú nasledovne v našej farnosti: streda 7:00, ostatné ostávajú nezmenené.

Vo štvrtok po sv.omši vás pozývame na adoráciu za kňazské a rehoľné povolania.

Krstná náuka bude v sobotu o 18:15.

V mesiaci máj Vás pozývame na májové mariánske pobožnosti, ktoré budú bývať pred sv. omšou.

Môžete si nahlásiť úmysly sv. omší na mesiac jún, júl, august.

V našej farnosti bude 1. sv. prijímanie 18. mája: 1. skupina o 9:30, 2. skupina o 11:15, prosíme veriacich, aby nechali priestor v kaplnke pre deti a ich príbuzných počas týchto dvoch sv. omší, večer bude sv. omša v tento deň výnimočne o 18:30.

Sviatosť zmierenia pre deti a ich príbuzných bude 17. mája: 1. skupina o 9:00, 2. skupina o 9:30 v kaplnke.

Pozývame deti na tábor vo veku od 8 do 14 rokov od 10. do 15. augusta v Liptovskom Jáne. Prihlasovanie detí bude do 15.6. v kaplnke. Môžete so prevziať prihlášky v sakristii kaplnky.

V utorok bude detská sv. omša pre prvoprijímajúce deti o 18:30, o 18:00 bude nácvik v kaplnke.

Na budúcu nedeľu pozývame deti na rozprávku o Múdrej dcére, po sv. omši o 11:00.

Aliancia za rodinu organizuje petíciu za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny, ktorú podporuje i KBS. Každý, komu záleží na ochrane práv rodiny, môže petíciu podporiť svojím podpisom na petičných tlačivách. Jednotlivé kolonky na petičnom hárku je potrebné vypisovať presne, kompletne a bez skratiek, nakoľko len vtedy je petičný podpis platný.

Riaditeľstvo Cirkevnej ZŠ R. Zaymusa pozýva budúcich piatakov, ktorí majú záujem o matematiku a cudzie jazyky na prijímacie skúšky.
Škola otvára v školskom roku 2014/2015:
- triedu so zameraním na matematiku a prírodovedné predmety - prijímacie skúšky 6.5.2014 o 9.00 hod
- triedu so zameraním na cudzie jazyky v kombinácií angl. jazyk – nemecký jazyk – prijímacie skúšky 27.5. 2014 o 9.00 hod
Bližšie informácie na webovej stránke školy.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.