Novinky - oznamy

4. veľkonočná nedeľa (11.5.2014)

4. veľkonočná nedeľa (11. máj 2014)

Liturgický kalendár

Utorok - Blahoslavená Panna Mária fatimská, spomienka
Streda - sv. Mateja, apoštola, sviatok
Piatok - sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Budúca nedeľa bude 5. veľkonočná nedeľa

Služby upratovania

Od dnešnej nedele – rod. Šimeková, Chodelková
Od budúcej nedele – rod. Grečnárová, Mráziková

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

Sv.omše budú nasledovne v našej farnosti: streda 7:00, na budúcu nedeľu 8:00, 9:30, 11:15, 18:30, v ostatné dni ostávajú sv. omše nezmenené.

Vo štvrtok po sv.omši vás pozývame na adoráciu za rodiny.

Môžete si nahlásiť úmysly sv. omší na mesiac jún, júl, august.

V našej farnosti bude 1. sv. prijímanie 18.mája, 1. skupina o 9:30, 2. skupina o 11:15, prosíme veriacich, aby nechali priestor v kaplnke pre deti a ich príbuzných počas týchto dvoch sv. omší, preto večer bude sv. omša v tento deň výnimočne aj o 18:30.

Sviatosť zmierenia pre deti a ich príbuzných bude 17. mája 1. skupina o 9:00, 2. skupina o 9:30 v kaplnke.

Nácvik pre deti bude nasledovne
- 1. skupina 13 .máj - 17:00
- 2. skupina 15. máj - 17:00

Rovnošaty sa budú vydávať o 19:00 v utorok 13. mája v kaplnke pre obidve skupiny.

Dnes pozývame deti na rozprávku o Múdrej dcére, po sv. omši o 11:00.

Aliancia za rodinu organizuje petíciu za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny, ktorú podporuje i KBS. Každý, komu záleží na ochrane práv rodiny, môže petíciu podporiť svojím podpisom na petičných tlačivách. Jednotlivé kolonky na petičnom hárku je potrebné vypisovať presne, kompletne a bez skratiek, nakoľko len vtedy je petičný podpis platný.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.