Novinky - oznamy

5. veľkonočná nedeľa (18.5.2014)

5. veľkonočná nedeľa (18. máj 2014)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa bude 6. veľkonočná nedeľa

Služby upratovania

Od dnešnej nedele – rod. Grečnárová, Mráziková
Od budúcej nedele – rod. Blažeková, Kurejová, Bulková

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca po večernej sv. omši.

Deti rovnašaty odovzdajú dnes o 18:00 v kaplnke.

Sv. omše budú nasledovne v našej farnosti: dnes 8:00, 9:30, 11:15, 18:30, streda 7:00, v ostatné dni ostávajú sv. omše nezmenené, na budúcu nedeľu budú sv. omše v riadnom čase 8:00, 9:30, 11:00.

Vo štvrtok po sv. omši vás pozývame na adoráciu.

Pozývame deti na tábor vo veku od 8 do 14 rokov od 10. do 15. augusta v Liptovskom Jáne. Prihlasovanie detí bude do 15.6. v kaplnke. Môžete so prevziať prihlášky v sakristii kaplnky.

Autobus na púť do Šaštína a Mariánky bude odchádzať 31. mája o 6:00 zo zástavky Slnečné námestie na Hájiku.

Zbierka na výstavbu kostola bola 735 Euro.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.