Novinky - oznamy

6. veľkonočná nedeľa (25.5.2014)

6. veľkonočná nedeľa (25. máj 2014)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
Štvrtok - Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok
V tomto týždni máme aj prosebné dni za úrodu, v našej farnosti bude v pondelok.
Budúca nedeľa bude 7. veľkonočná nedeľa

Služby upratovania

Od dnešnej nedele – rod. Blažeková,Kurejová, Bulková
Od budúcej nedele – rod. Mičicová, Vítková, Chobotová

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 19:00.

V stredu bude sv. omša o 7:00, vo štvrtok budú sv. omše o 17:00 a 18:30, v ostatné dni ostávajú sv. omše nezmenené.

Autobus na púť do Šaštína a Mariánky bude odchádzať 31. mája o 6:00 zo zástavky Slnečné námestie na Hájiku.

Budúcich birmovancov (1. ročník Stredných škôl a vyššie) spolu so svojimi rodičmi pozývame na zápis 2. a 3. júna v čase od 17:00 do 18:00 do kaplnky.

8. júna Vás pozývame na stretnutie rodín na Paľovej búde, je to možnosť stretnúť sa, porozprávať, zašportovať... Účastnícky poplatok je 3 Eurá dospelá osoba, deti do 15 rokov 1 Euro. Prihlásiť sa možno v sakristii kaplnky.

FARNOSŤ Žilina HÁJIK a CVČ ŽIRAFA pozývajú deti na divadelno-hravý tábor pod názvom ROK ZA 5 DNÍ.
Účastníci sa naučia ako naštudovať rozprávku. Na konci pobytu bude divadelná premiéra. Poplatok: 50 eur (cena zahŕňa obed, lektorov, kostýmy a rekvizity).
Termín: od 21.7. do 25.7.2014.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v klubovni Žirafa na Hájiku alebo v budove bývalej fary na Pivovarskej ulici.

Keďže Balkán zasiahli povodne, ktoré boli jedny z najničivejších v histórií, Slovenská katolícka charita vyhlásila finančnú aj materiálnu zbierku na pomoc rodinám v Bosne a Hercegovine a v Srbsku. V Žiline svoj príspevok môžete odovzdať v Diecéznej charite na Predmestkej ulici 12.

Milí manželia a rodičia, Rodinkovo vám POČAS JÚNA ponúka VÍKEND PRE RODINY so zameraním na POSILNENIE MANŽELSKÉHO VZŤAHU.
O deti sa Vám postarajú animátori. Rodiny s deťmi majú špeciálne zľavy. Viac informácií a prihlášku nájdete na stránke www.rodinkovo.sk.

Od septembra 2014 sa otvára nový 1. ročník Diecéznej animátorskej školy v našej diecéze.Bližšie informácie sú na diecéznej stránke sekcia mládež, www.mladez.dcza.sk

Dňa 7. a 8. júna sa uskutoční stretnutie mladých, ide o stretnutie mladých Žilinskej diecézy pod názvom Turíčny víkend, ktoré sa bude konať v Žiline v sále Domu odborov. Motto tohtoročného stretnutia je: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5, 3). Bližšie informácie sú na diecéznej stránke sekcia mládež, www.mladez.dcza.sk

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri príprave a usporiadaní slávnosti 1.sv.prijímania v našej farnosti.