Novinky - oznamy

7. veľkonočná nedeľa (1.6.2014)

7. veľkonočná nedeľa (1. jún 2014)

Liturgický kalendár

Utorok - Karola Lwangua spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Štvrtok - sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci jún
Nedeľa - budúca nedeľa bude nedeľa Zoslania Ducha Svätého-Turíce

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mičicová, Vítková, Chobotová
Od budúcej nedele - rod. Michelová, Káčerová, Konušíková

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca, ktorá bude o 19:00.

Tento týždeň sa bude spovedať v pondelok, utorok, v stredu polhodinu pred sv. omšou, vo štvrtok a piatok od 16:30.

Pred sv. omšami bude novéna k Duchu Svätému.

Tento týždeň máme aj letné kántrové dni v stredu, piatok a sobota.Obsahom sú modlitby za jednotu kresťanov a duchovné povolania.

Na budúcu nedeľu Vás pozývame na adoráciu, začiatok od 18:00, o 19:45 bude záverečné eucharistické požehnanie.

V stredu dopoludnia budem spovedať starších a nevládných.

Vo štvrtok bude adorácia po večernej sv.omši za kňazské a rehoľné povolania.

V stredu bude sv. omša o 7:00, v ostatné dni ostávajú sv. omše nezmenené.

Budúcich birmovancov (1. ročník Stredných škôl a vyššie) spolu so svojimi rodičmi pozývame na zápis 2. a 3. júna v čase od 17:00 do 18:00 do kaplnky.

V dňoch 9.a 10. júna pozývame deti na zápis, ktoré pôjdu na budúci školský rok na 1. sv. prijímanie do kaplnky Božieho milosrdenstva na Hájiku v čase od 17:00 do 18:00. Účasť jedného z rodičov je nutná.

8. júna Vás pozývame na stretnutie rodín na Paľovej búde, je to možnosť stretnúť sa, porozprávať, zašportovať... Účastnícky poplatok je 3 Eurá dospelá osoba, deti do 15 rokov 1 Euro. Prihlásiť sa možno v sakristii kaplnky.

FARNOSŤ Žilina HÁJIK a CVČ ŽIRAFA pozývajú deti na divadelno-hravý tábor pod názvom ROK ZA 5 DNÍ.
Účastníci sa naučia ako naštudovať rozprávku. Na konci pobytu bude divadelná premiéra. Poplatok: 50 eur (cena zahŕňa obed, lektorov, kostýmy a rekvizity).
Termín: od 21.7. do 25.7.2014.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v klubovni Žirafa na Hájiku alebo v budove bývalej fary na Pivovarskej ulici.

Manželov, alebo snúbencov pozývame na prednášky do diecézneho centra 2.júna a 9. Júna o 17:30 o manželskej sexualite. Prednášajúcim bude Richard Vašečka.

Dnes bude zbierka na katolícke masmédia.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.