Novinky - oznamy

Nedeľa Ducha Svätého - Turíce (8.6.2014)

Nedeľa Ducha Svätého - Turíce (8. jún 2014)

Liturgický kalendár

Pondelok - Svätodušný pondelok
Streda - sv. Barnabáša, apoštola, sviatok
Štvrtok - Nášho Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Piatok - sv. Antona Paudánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa - Nedeľa Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Michelová, Káčerová, Konušíková
Od budúcej nedele - rod. Svrčková, Zatkalíková

Rôzne

Dnes Vás pozývame na adoráciu, začiatok od 18:00, o 19:45 bude záverečné eucharistické požehnanie.

Vo štvrtok sa uskutoční rekolekcia kňazov žilinského dekanátu v našej farnosti. Rekolekcia začne sv. omšou o 9:30.

V stredu bude sv. omša o 7:00, vo štvrtok bude sv. omša len o 9:30 z dôvodu kňazskej rekolekcie, v ostatné dni ostávajú sv. omše nezmenené.

V dňoch 9. a 10. júna pozývame deti na zápis, ktoré pôjdu na budúci školský rok na 1. sv. prijímanie do kaplnky Božieho milosrdenstva na Hájiku v čase od 17:00 do 18:00. Účasť jedného z rodičov je nutná.

Na budúcu nedeľu pozývame deti na rozprávku po sv. omši o 11:00 o Červenej čiapočke.

Manželov, alebo snúbencov pozývame na prednášku do diecézneho centra 9. Júna o 17:30 o manželskej sexualite. Prednášajúcim bude Richard Vašečka.

Zbierka na katolícke masmédia bola 175 Euro 30 centov.

Do 16. júna môžete svoje deti prihlásiť v sakristii na letný farský tábor, ktorý bude od 10.do15.augusta 2014 v Liptovskom Jáne.

V najnovšom čísle diecézneho časopisu nájdete vyhodnotenie manželskej súťaže či anketu so známymi televíznymi osobnosťami a športovcami. Okrem toho sú tam aj reportáže z podujatí v diecéze, osobné svedectvá a stále rubriky pre všetky vekové kategórie.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.