Novinky - oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice (15.6.2014)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice (15. jún 2014)

Liturgický kalendár

Štvrtok - Najsvätejšieho Tela a Krvi, slávnosť, prikázaný sviatok, po sv.omši o 18:30 bude procesia so sviatosťou oltárnou
Sobota - sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka, spomienka
Nedeľa - 12. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Svrčková, Zatkalíková
Od budúcej nedele - rod. Šilhárová, Šošková

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca o 19:00.

V stredu bude sv. omša o 18:30, vo štvrtok budú sv. omše o 17:00 a 18:30, v ostatné dni ostávajú sv. omše nezmenené.
Dnes pozývame deti na rozprávku po sv. omši o 11:00 o Červenej čiapočke.

Do 16. júna môžete svoje deti prihlásiť v sakristii na letný pobytový farský tábor, ktorý bude od 10. do15. augusta 2014 v Liptovskom Jáne. Je možnosť sa prihlásiť aj na na denné tábory v CVČ Žirafa.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujem, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.
Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri príprave kňazskej rekolekcie.