Novinky - oznamy

12. nedeľa v období cez rok (22.6.2014)

12. nedeľa v období cez rok (22. jún 2014)

Liturgický kalendár

Utorok - Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Piatok - Najsvätejšieho srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota - Nepoškvrnené srdca Panny Márie, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude slávnosť sv. Petra a Pavla

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Šilhárová, Šošková
Od budúcej nedele - rod. Tumová, Škvareková

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca o 19:00.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:30, streda o 7:00, sobota o 19:00, v nedeľu už bude bývať sv. omša o 8:00, 10:00.

Na budúcu nedeľu pozývame žiakov, študentov, učiteľov na poďakovanie Pánu Bohu za uplynulý školský rok pri sv. omši o 10:00.

27. júna bude stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na farský tábor po sv. omši v kaplnke.

Na budúci víkend bude púť rodín vo Višňovom, program púte je na výveske.

Zbierka na výstavbu kostola bola 535 Euro.

Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela sv. Otca.

Ďakujem, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri príprave chaty pre miništrantov.