Novinky - oznamy

Slávnosť sv. Petra a Pavla (29.6.2014)

Slávnosť sv. Petra a Pavla (29. jún 2014)

Liturgický kalendár

Streda - Návšteva Panny Márie, sviatok
Štvrtok - sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Piatok - 1. piatok v mesiaci júl
Sobota - sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
Nedeľa - budúca nedeľa bude 14. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Tumová, Škvareková
Od budúcej nedele - rod. Melová, Korbelová

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca o 19:00.

Sv.omše budú nasledovne v tomto týždni pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:30, streda o 7:00, sobota o 8:00, 10:00 v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00.

Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia za kňazské a rehoľné povolania.

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a nevládných.

K sviatosti zmierenia vás pozývame vo štvrtok a v piatok od 16:30.

Dnes bude Zbierka na dobročinné diela sv. Otca.

Ďakujem, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.