Novinky - oznamy

14. nedeľa v období cez rok (6.7.2014)

14. nedeľa v období cez rok (6. júl 2014)

Liturgický kalendár

Piatok - sv. Benedikta, opáta,patróna Európy
Nedeľa - budúca nedeľa bude 15. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Melová, Korbelová
Od budúcej nedele - rod. Michalková, Zuskáčová

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv.ruženca o 19:00.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:30, streda výnimočne nebude, sobota o 19:00, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu.

Zbierka na dobročinné diela sv. Otca bola 135,30 Euro.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujem, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.