Novinky - oznamy

15. nedeľa v období cez rok (13.7.2014)

15. nedeľa v období cez rok (13. júl 2014)

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok - sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov
Nedeľa - budúca nedeľa bude 17. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Michalková, Zuskáčová
Od budúcej nedele - rod. Labátová, Mikušová

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca o 19:00.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:30, streda výnimočne nebude, sobota o 19:00, v nedeľu bude sv.omša o 8:00, 10:00.

Vo štvrtok po sv.omši Vás pozývame na adoráciu.

Ďakujem, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.