Novinky - oznamy

16. nedeľa v období cez rok (20.7.2014)

16. nedeľa v období cez rok (20. júl 2014)

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Márie Magdalény, spomienka
Streda - sv. Brigity, rehoľníčky patrónky Európy, sviatok
Piatok - sv. Jakuba, apoštola, sviatok
Sobota - sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 17. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Labátová, Mikušová
Od budúcej nedele - rod. Masná, Bergerová

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca o 19:00.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni - pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:30, streda bude o 7:00, sobota o 19:00, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00.

Vo štvrtok po sv.omši Vás pozývame na adoráciu.

Ďakujem, bratia a sestry za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.