Novinky - oznamy

17. nedeľa v období cez rok (27.7.2014)

17. nedeľa v období cez rok (27. júl 2014)

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Marty, spomienka
Štvrtok - sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Piatok - sv. Alfonza Márie de Liguori biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka, zároveň 1. piatok v mesiaci august
Nedeľa - budúca nedeľa bude 18. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Masná, Bergerová
Od budúcej nedele - rod. Ružbárska, Mikušová

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca o 19:00.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:30, streda bude o 7:00, sobota o 19:00, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00.

Počas tohoto týždňa sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať pol hodiny pred sv.omšou v pondelok, v utorok a štvrtok, piatok od 16:30.

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a nevládných.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu.

V sobotu 2.8. možno vo farských kostoloch a katedrálach získať plnomocné odpustky „Porciunkuly“ za obvyklých podmienok.

Zbierka na výstavbu kostola bola 785 Euro.

Na budúcu nedeľu budeme požehnávať automobily po sv. omši o 10:00 pri kaplnke.

Ďakujem, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.