Novinky - oznamy

18. nedeľa v období cez rok (3.8.2014)

18. nedeľa v období cez rok (3. august 2014)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Jána Mária Vianneyho,kňaza, spomienka
Streda - Premenenie Pána, sviatok
Piatok - sv. Dominika, kňaza, spomienka
Sobota - sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
Nedeľa - budúca nedeľa bude 19. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Ružbárska, Mikušová
Od budúcej nedele - rod. Horáčková, Grečnárová

Rôzne

Dnes budeme požehnávať automobily po sv. omši o 10:00 pri kaplnke.

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca o 19:00.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok o 18:30, sobota o 19:00, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00.

Na budúcu nedeľu bude zraz detí, ktoré odcházajú do farského tábora do Liptovského Jána o 13:45 na vlakovom nástupišti č.6.

16. augusta bude ďakovná sv. omša za tábor o 19:00, po nej bude premietenia fotiek, videí z tábora. Pozývame deti, rodičov...

Vyšlo nové číslo časopisu Naša diecéza, môžete si zakúpiť vzadu na stolíku v kaplnke.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujem, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.