Novinky - oznamy

19. nedeľa v období cez rok (10.8.2014)

19. nedeľa v období cez rok (10. august 2014)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Kláry, panny, spomienka
Štvrtok - sv.Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
Piatok - sv. Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok
Nedeľa - budúca nedeľa bude 20. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Horáčková, Grečnarová
Od budúcej nedele - rod. Masarcová, Beňadiková

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca o 19:00.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni pondelok, utorok, štvrtok o 18:30, piatok o 17:00, 18:30, sobota o 19:00, v stredu výnimočne nebude, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00.

Dnes bude zraz detí, ktoré odcházajú do farského tábora do Liptovského Jána o 13:45 na vlakovom nástupišti č. 6.

16. augusta bude ďakovná sv. omša za tábor o 19:00, po nej bude premietenia fotiek, videí z tábora. Pozývame deti, rodičov...

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujem, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.