Novinky - oznamy

20. nedeľa v období cez rok (17.8.2014)

20. nedeľa v období cez rok (17. august 2014)

Liturgický kalendár

Streda - sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok - sv. Pia X, pápeža, spomienka
Piatok - Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 21. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Masarcová, Beňadiková
Od budúcej nedele - rod. Mintálová, Valeriánová

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca o 19:00.

Sv.omše budú nasledovne v tomto týždni pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:30, sobota o 19:00, v stredu výnimočne nebude, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu za pokoj vo svete.

Zbierka na výstavbu kostola bola 735 Euro.

Ďakujem, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii farského tábora.