Novinky - oznamy

21. nedeľa v období cez rok (24.8.2014)

21. nedeľa v období cez rok (24. august 2014)

Liturgický kalendár

Streda - sv. Moniky, spomienka
Štvrtok - sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok - Mučenícka smrť Jána Krstiteľa, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 22.nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mintálová, Valeriánová
Od budúcej nedele - rod. Šeboková, Žilinčárová

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca o 19:00.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:30, sobota o 19:00, v stredu o 7:00, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu.

V novom školskom roku otvárame kurz prípravy pre dospelých k sviatostiam eucharistia a birmovanie, prihlásiť sa možno do 13. 9. v sakristii kaplnky.

Birmovancov pozývame na sv. omšu 5. septembra o 18:30, po nej bude spoločné stretnutie v kaplnke.

Ešte sú voľné miesta pre záujemcov *formácie v Diecéznej animátorskej škole* pre prácu s mládežou a mládežníckymi skupinkami (stretkami). Druhé kolo prijímacích pohovorov bude 6. 9. 2014 o 10:00 hod. v Žiline na Spojenej škole (Kráľovnej pokoja) Na Závaží 2.

Diecézna charita organizuje zbierku školských pomôcok do 31. augusta, svoje dary môžete priniesť do 31. augusta do diecéznej charity v Žiline na Predmestkej 12 v čase od 8:00 do 16:00 v pracovných dňoch.

Rada KBS pre mládež a univerzity pozýva mladých na *celoslovenský mládežnícky program 7BOLESTNÁ*, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. 9. 2014 v Šaštíne pri príležitosti Roka Sedembolestnej. Po nedeľnom programe 7BOLESTNÁ nasleduje v pondelok každoročná *Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii* v Šaštíne. Informácie sú na webovej stránke http://bazilika.sk/7bolestna.

Ďakujem za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.
Ďakujem všetkým brigádnikom za upratovenie novostavby kostola.