Novinky - oznamy

22. nedeľa v období cez rok (31.8.2014)

22. nedeľa v období cez rok (31. august 2014)

Liturgický kalendár

Streda - sv. Gregora Veľkého, pápeža, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci september
Nedeľa - budúca nedeľa bude 23. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Šeboková, Žilinčárová
Od budúcej nedele - rod. Jurčová, Garelová

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca o 19:00.

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať vo štvrtok, piatok od 16:30. Pozývame žiakov, študentov, učiteľov na začiatku školského roku.

Modlitba k Duchu Svätému na začiatku školského roku bude na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10:00.

Sv.omše budú nasledovne v tomto týždni pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:30, sobota o 19:00, v stredu o 7:00, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu za kňazské a rehoľné povolania.

V novom školskom roku otvárame kurz prípravy pre dospelých k sviatostiam eucharistia a birmovanie, prihlásiť sa možno do 13. 9. v sakristii kaplnky.

Birmovancov pozývame na sv. omšu 5. septembra o 18:30, po nej bude spoločné stretnutie v kaplnke.

12. septembra Vás pozývame na poslednú sv. omšu v našej kaplnke o 18:30.

Slávnostné posvätenie chrámu Božieho milosrdenstva, spojené s požehnaním farskej budovy bude 13. septembra o 10:00. Po sv.omši, ktorú bude celebrovať žilinský biskup Mons.Tomáš Galis, Vás pozývame na malé agapé pred kostolom. Slávnosti bude predchádzať duchovná obnova, ktorej program je na výveske, alebo na farskej webovej stránke.

7. septembra bude púť mužov vo Višňovom, bližšie informácie sú na výveske.

Ďakujem za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem všetkým brigádnikom za upratovenie novostavby kostola.