Novinky - oznamy

23. nedeľa v období cez rok (7.9.2014)

23. nedeľa v období cez rok (7. september 2014)

Liturgický kalendár

Pondelok - Narodenie Panny Márie, sviatok
Piatok - Najsvätejšieho mena Panny Márie
Sobota - sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude slávnosť Povýšenia kríža

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Jurčová, Garelová
Od budúcej nedele - rod. Zatkalíková, Šilhárová, Šošková

Rôzne

Dnes Vás pozývame na eucharistickú adoráciu o 18:00, o 18:50 bude záverečné eucharistické požehnanie a na modlitbu posv. ruženca o 19:00.

Modlitba k Duchu Svätému na začiatku školského roku bude dnes pri sv. omši o 10:00.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni - pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:30, sobota o 10:00, v stredu o 7:00, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00.

V novom školskom roku otvárame kurz prípravy pre dospelých k sviatostiam eucharistia a birmovanie, prihlásiť sa možno do 13. 9. v sakristii kaplnky.

12. septembra Vás pozývame na poslednú sv. omšu v našej kaplnke o 18:30, ktorú bude celebrovať vdp. Martin Čerňanský, kazateľom bude vdp. Peter Holbička.

Slávnostné posvätenie chrámu Božieho milosrdenstva, spojené s požehnaním farskej budovy bude 13. septembra o 10:00. Po sv. omši, ktorú bude celebrovať žilinský biskup Mons.Tomáš Galis, Vás pozývame na malé agapé pred kostolom. Slávnosti bude predchádzať duchovná obnova, ktorej program je na výveske, alebo na farskej webovej stránke.

Nácvik na slávnosť posvätenia farského kostola pre miništrantov bude v piatok o 16:00 v novom kostole.

Vyšlo nové číslo časopisu Naša diecéza, sú v ňom články zo života diecézy, aj článok o Otmarovi Olivovi, akademickom sochárovi, ktorý zhotovil liturgické zariadenie nášho chrámu.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na farský kostol.

Ďakujem za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem všetkým brigádnikom za upratovenie novostavby kostola a farskej budovy.