Novinky - oznamy

Povýšenie sv. Kríža, sviatok (14.9.2014)

Povýšenie sv. Kríža, sviatok (14. september 2014)

Liturgický kalendár

Pondelok - Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Utorok - sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa a mučeníkov
Sobota - sv. Ondreja Kima, a spoločníkov, mučeníkov spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 25. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Zatkalíková, Šilhárová, Šošková
Od budúcej nedele - rod.Káčerová, Konušiková, Svrčková

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca o 19:00.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni pondelok 8:00 a o 10:00, utorok, štvrtok, piatok o 18:30, sobota o 19:00, v stredu o 7:00, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00.

Dnes bude zbierka na farský kostol.

Ďakujem za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem všetkým brigádnikom za upratovenie novostavby kostola a farskej budovy, za akúkoľvek pomoc pri organizácii slávnosti posv. chrámu. Dnes pozývam večer o 18:00 na malé agapé tých, ktorí pomohli pri organizácii a brigádách pri kostole do farskej budovy.