Novinky - oznamy

25. nedeľa v období cez rok (21.9.2014)

25. nedeľa v období cez rok (21. september 2014)

Liturgický kalendár

Utorok - sv.Pia, kňaza, spomienka
Sobota - sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 26.nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Káčerová, Konušiková, Svrčková
Od budúcej nedele - rod.Blažeková, Kopčová,Troskovičová

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv.ruženca o 19:00.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:30, sobota o 19:00, v stredu o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00.

Pozývame deti a mamičky na stretko o 9:30, stretnutie začne pred kostolom.

11. októbra poriadame ďakovnú púť do Krakova, zastavíme sa aj v Zakopanom a Wadoviciach. Cena je 15 Euro. Prihlásiť sa možno v sakristii kostola.

5. októbra (nedeľa) pozývam rodičov detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie, na stretnutie do kostola o 19:45.

Zbierka na farský kostol bola 1250 Euro.

Ďakujem za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.