Novinky - oznamy

26. nedeľa v období cez rok (28.9.2014)

26. nedeľa v období cez rok (28. september 2014)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Utorok - sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda - sv. Terézie z Lisieaux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Štvrtok - Svätých anjelov strážcov, spomienka,
Piatok - 1. piatok v mesiaci október
Sobota - sv. Františka Assiského, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 27. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Blažeková, Kopčová,Troskovičová
Od budúcej nedele - rod. Káčerová, Chodelková, Mráziková

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca o 19:00.

Starších a nevládných budem spovedať v stredu dopoludnia.

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v pondelok, utorok pol hodiny pred sv. omšou, vo štvrtok a piatok od 16:00.

V pondelok po sv. omši bude stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:30, v stredu o 7:00, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, od budúcej nedele bude večerná sv. omša aj o 18:30.
V sobotu 4. a 11.10. výnimočne nebudú večerné sv. omše z dôvodu farských púti.

Pozývame deti a mamičky na stretko o 9:30, stretnutie začne v pastoračnom centre.

V utorok pozývame deti, ktoré idú na 1. sv. prijímanie na sv. omšu spojenú s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Nácvik piesní bude o 18:00, o 18:30 bude sv. omša.

V piatok pozývame birmovancov na sv. omšu o 18:30.

11. októbra poriadame ďakovnú púť do Krakova, zastavíme sa aj v Zakopanom a Wadoviciach. Cena je 15 Euro. Prihlásiť sa možno v sakristii kostola do 7.10.

4.10. sa uskutoční dekanátna púť do Rajeckej Lesnej, prihlásiť sa možno do 1.10. v sakristii kostola. Odchod autobusu bude o 16:00 zo zástavky Slnečné námestie. V Rajeckej Lesnej začne o 17:15, modlitba posv. ruženca následne bude sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons.Tomáš Galis, žilinský biskup.

Na budúcu nedeľu bude stretnutie miništrantov o 15:00 v pastoračnom centre, pozývame nových chlapcov, ktorí chcú miništrovať.

5. októbra (nedeľa) pozývam rodičov detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie, na stretnutie do kostola o 19:45. Stačí, keď príde jeden z rodičov.

Kto má záujem, može si objednať DVD zo slávnosti posvätenia farské kostola v sakristii. Cena je 5 Euro.

Fotografie zo slávnosti posvätenia nášho farského kostola sú na tejto adrese

Inštitút Communio a Ekuza srdečne pozývajú na Týždeň kresťanskej kultúry. Od pondelka 29.9. do soboty 4.10. sú v Diecéznom centre pripravené zaujímavé podujatia. Viac informácií na plagáte.

Diecézna charita organizuje formačné stretnutia pre tých, ktorí chcú pracovať vo farskej charite. Informácie sú na výveske.

Ponuka pre deti a mladých:
KA KLUB Hájik, t.j. KAPLNKA KLUB, pozýva deti a mladých do nasledovných krúžkov.
DIVADELNÝ krúžok - budeme sa venovať divadlu,stretávať sa s profesionálnymi hercami a pravidelne vystupovať na verejnosti.
VÝTVARNÝ krúžok - naučíme sa vyrábať divadelné kulisy, rekvizity, masky, scenu, plagáty.
ŠPORTOVO-SPOLOČENSKÝ krúžok na užitočné trávenie voľného času.
SPEVÁCKY krúžok
Informácie radi poskytneme na jozef.abafi@gmail.com a hlavne na t.č. 0905 224877, naša stránka www.makovice.w-zone.eu

Ďakujem za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.