Novinky - oznamy

27. nedeľa v období cez rok (5.10.2014)

27. nedeľa v období cez rok (5. október 2014)

Liturgický kalendár

Utorok - Ružencovej Panny Márie, spomienka
Sobota - Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline, sviatok
Nedeľa - budúca nedeľa bude 28.nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Káčerová, Chodelková, Mráziková
Od budúcej nedele - rod. Grečnárová, Kucharovicová, Šimeková

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu na adoráciu o 17:30, 18:15 bude korunka k Božiemu milosrdenstvu a záverečné eucharistické požehnanie.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni - pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:30, v stredu o 7:00, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

V sobotu 11.10. výnimočne nebude večerná sv. omša z dôvodu farskej púte.

Pozývame deti a mamičky na stretko v utorok o 9:30, stretnutie začne v pastoračnom centre.

V utorok pozývame deti, ktoré idú na 1. sv. prijímanie na sv.omšu spojenú s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Nácvik piesní bude o 18:00, o 18:30 bude sv.omša.

11. októbra poriadame ďakovnú púť do Krakova, zastavíme sa aj v Zakopanom a Wadoviciach. Cena je 15 Euro. Prihlásiť sa možno v sakristii kostola do 7.10. Odchod autobusu bude o 5:00 ráno zo Slnečného námestia.

Dnes bude stretnutie miništrantov o 15:00 v pastoračnom centra, pozývame nových chlapcov, ktorí chcú miništrovať.

Dnes pozývam rodičov detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie, na stretnutie do kostola o 19:45. Stačí, keď príde jeden z rodičov.

Kto má záujem, može si objednať DVD zo slávnosti posvätenia farské kostola v sakristii do 12.10. Cena je 5 Euro.

17.10. o 19:15 Vás pozývame na tanečný večer v KA Klube, počas večera sa bude konať výuka společenského tanca spojená s voľným tancovaním, prihlásiť sa možno v sakristii kostola.

19. oktobra Vás pozývame deti, rodičova na Deň otvorených dverí do KA Klubu, začiatok je o 14:00. Program je na výveske.

19. októbra pri večernej sv. omši posvätíme organ v našom farskom kostole, po sv. omši bude kolaudačný koncert.

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby kostola.

Ďakujem za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.