Novinky - oznamy

28. nedeľa v období cez rok (12.10.2014)

28. nedeľa v období cez rok (12. október 2014)

Liturgický kalendár

Streda - sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Piatok - sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Sobota - sv. Lukáša, evanjelistu, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 29. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Grečnárová, Kucharovicová, Šimeková
Od budúcej nedele - rod. Čelková, Lutišanová, Pupišová

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv.ruženca o 17:15.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:30, v stredu o 7:00, sobota o 19:00, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

Pozývame deti a mamičky na stretko v utorok o 9:30, stretnutie začne v pastoračnom centre.

V utorok pozývame deti, ktoré idú na 1. sv. prijímanie na sv.omšu spojenú s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Nácvik piesní bude o 18:00, o 18:30 bude sv. omša.

17.10. o 19:15 Vás pozývame na tanečný večer v KA Klube, počas večera sa bude konať výuka společenského tanca spojená s voľným tancovaním, prihlásiť sa možno v sakristii kostola.

Milé deti! Ak máte čas a chuť sa hrať a zabávať, príďťe v sobotu 25. októbra o tretej popoludní do pastoračného centra (pod kostol).
Chystáme pre Vás SOBOTU PRE DETI! Čaká na Vás bohatý program plný tvorivosti a napínavých úloh. Tešíme sa na Vás! Vaši animátori -:)

19. októbra pozývame deti, rodičov na Deň otvorených dverí do KA Klubu, začiatok je o 14:00. Program je na výveske.

19. októbra pri večernej sv. omši posvätíme organ v našom farskom kostole, po sv.omši bude kolaudačný koncert. Sv. omšu bude celebrovať páter Leopold.

Dnes bude zbierka pre potreby kostola.

Ďakujem za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.