Novinky - oznamy

29. nedeľa v období cez rok (19.10.2014)

29. nedeľa v období cez rok (19. október 2014)

Liturgický kalendár

Nedeľa - budúca nedeľa bude 30. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Čelková, Lutišanová, Pupišová
Od budúcej nedele - rod. Konštiaková, Rašková, Kondelová

Rôzne

Dnes pri večernej sv. omši posvätíme organ v našom farskom kostole, po sv. omši bude kolaudačný koncert. Sv. omšu bude celebrovať páater Leopold.

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca o 17:15.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:30, v stredu o 7:00, sobota o 19:00, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

Vo štvrtok Vás pozývame na eucharistickú adoráciu po sv. omši.

Pozývame deti a mamičky na stretko v utorok o 9:30, stretnutie začne v pastoračnom centre.

V utorok pozývame deti, ktoré idú na 1. sv. prijímanie na sv. omšu spojenú s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Nácvik piesní bude o 18:00, o 18:30 bude sv. omša.

24.10. o 19:15 Vás pozývame na tanečný večer v KA Klube, počas večera sa bude konať výuka společenského tanca spojená s voľným tancovaním, prihlásiť sa možno v sakristii kostola.

Milé deti! Ak máte čas a chuť sa hrať a zabávať, príďťe v sobotu 25. októbra o tretej popoludní do pastoračného centra (pod kostol).
Chystáme pre Vás SOBOTU PRE DETI! Čaká na Vás bohatý program plný tvorivosti a napínavých úloh. Tešíme sa na Vás! Vaši animátori :)

Na budúcu nedeľu večerný sv. ruženec bude obetovaný za zabránenie šíreniu eboly.

Zbierka pre potreby kostola bola 525 Euro.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

V pondelok 20.10. bude diecézne stretnutie modlitieb matiek o 15:00 v katedrále Najsvätejšej Trojice.

Ďakujem za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.