Novinky - oznamy

30. nedeľa v období cez rok (26.10.2014)

29. nedeľa v období cez rok (19. október 2014)

Liturgický kalendár

Nedeľa - budúca nedeľa bude 30. nedeľa v období cez rok

Utorok - sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Sobota - Všetkých svätých, slávnosť
Nedeľa - Spomienka na Všetkých verných zosnulých

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Konštiaková, Rašková, Kondelová
Od budúcej nedele - rod. Marcová, Bielečková, Zikešová

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv.ruženca o 17:15.

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a nevládných na sídlisku.

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať vo štvrtok od 17:00 a v piatok od 16:30.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:00, v stredu o 7:00, sobota o 8:00, 10:00, 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

V pondelok večer po sv. omši bude stretnutie dospelých na prípravu ku sviatostiam.

Vo štvrtok Vás pozývame na eucharistickú adoráciu po sv. omši.

V utorok pozývame deti, ktoré idú na 1. sv. prijímanie na sv. omšu spojenú s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Nácvik piesní bude o 17:30, o 18:00 bude sv. omša.

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude dušičková pobožnosť.

Na budúcu sobotu a nedeľu si možete zakúpiť sviečku, ktorou podporíte hnutie za ochranu ľudského života od počatia.

Dnes bude zbierka na misie.

Na slávnosť Všetkých svätých a Spomienku všetkých verných zosnulých môžme získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť len dušiam v očistci.

Podmienky odpustkov:

  • návšteva kostola
  • sv. spoveď
  • sv. prijímanie
  • modlitba za sv. Otca
  • modlitba Pána a vyznanie viery
  • potom možno získať úplné odpustky pri návšteve cintorína od 1. do 8. novembra, treba však splniť predchádzajúce podmienky.

Organizujeme výlet do Salzburgu a blízkého okolia 29.a 30.11. Bližšie info v sakristii kostola, alebo na výveske. Prihlásiť sa možno do 25.11.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem mladým za prípravu stretnutie pre deti.