Novinky - oznamy

Spomienka na Všetkých verných zosnulých (2.11.2014)

Spomienka na Všetkých verných zosnulých (2. november 2014)

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci november
Nedeľa -  Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Marcová, Bielečková, Zikešová
Od budúcej nedele - rod. Rabatinová, Přikrylová, Belešová

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca o 16:30,  o 17:30 bude vyložená sviatosť oltárna k poklone, 18:15 ruženec k Božiemu milosrdenstvu, po ňom bude záverečné eucharistické požehnanie.

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať vo štvrtok od 17:00 a v piatok od 17:00.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:00, v stredu o 7:00, sobota o 18:30,  v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

V utorok pozývame deti, ktoré idú na 1.sv.prijímanie na sv.omšu spojenú s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Nácvik piesní bude o 17:30, o 18:00 bude sv. omša.

Vo štvrtok Vás pozývame na eucharistickú adoráciu po sv.omši.

V piatok pozývam birmovancov na sv.omšu o 18:00.

V sobotu bude krstná nauka o 18:00.

Dnes si možete zakúpiť sviečku, ktorou podporíte  hnutie za ochranu ľudského života od počatia.

Zbierka na misie bola 395 Euro.

Dňa 22.11 Vás pozývame na Katarínsku zábavu do Ka- klubu. Je to možnosť stretnúť sa, porozprávať, zabaviť sa. Cena je 10 Euro dospelý, 6 Euro študenti. Vstupenky je možné zakúpiť v sakristii kostola od 3.11.

Organizujeme výlet do Salzburgu a blízkého okolia 29.11. a 30.11. Bližšie info v sakristii kostola, alebo na výveske. Prihlásiť sa možno do 10.11. v sakristii kostola.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

Ďakujem za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti