Novinky - oznamy

Výročie posviacky Lateránskej baziliky (9.11.2014)

Výročie posviacky Lateránskej baziliky (9. november 2014)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok - sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Streda - sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa 33.nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Rabatinová, Přikrylová, Belešová
Od budúcej nedele - rod. Garelová, Mrázová, Trizuljaková

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca  o 17:30.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:00, v stredu o 7:00, sobota o 18:30,  v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

V utorok pozývame deti, ktoré idú na 1. sv. prijímanie na sv.omšu spojenú s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Nácvik piesní bude o 17:30, o 18:00 bude sv. omša.
Vo štvrtok Vás pozývame na eucharistickú adoráciu po sv.omši.

Dňa 22.11. Vás pozývame na Katarínsku zábavu do Ka-klubu. Je to možnosť stretnúť sa, porozprávať, zabaviť sa. Cena je 10 Euro/dospelý, 6 Euro/študent. Vstupenky je možné zakúpiť v sakristii kostola.

Organizujeme výlet do Salzburgu a blízkého okolia 29. a 30.11. Bližšie info v sakristii kostola, alebo na výveske. Prihlásiť sa možno do 10.11. v sakristii kostola.

Dnes bude zbierka na kostol.

Od 17.novembra začnú v našej farnosti rodičovské večery pre rodičov detí od 0 do 10. rokov. Bližšie informácie sú na výveske.

K prvému piatku vyšlo novembrové číslo Našej Žilinskej diecézy, v ktorom si pripomíname obdobie Nežnej revolúcie. Časopis ponúka rozhovor s novým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vo fotoreportáži sa dočítate o 5. ročníku Týždňa kresťanskej kultúry. Je tam aj zaujímavé svedectvo Eleny Bartošovej, ktorá bola počas komunizmu väznená za protištátnu činnosť. O podnikaní ako povolaní je rozhovor s profesorom a podnikateľom Jánom Košturiakom. Nechýbajú ani ostatné pravidelné rubriky o manželstve, turistike alebo recept.
Časopis je vzadu na stolíku. Cena je 50 centov.

V Ka-klube sa 14. novembra  o 19:00 uskutoční medzinárodná improliga- hudobné, literárne, divadelné  improvizácie.

Pozývame  Vás na Taizé stretnutie 10.11. v kostole sv. Barbory o 17:30.

Pozývame mladých na stretnutie Godzone, ktoré uskutoční 19. 11. 2014 o 18:00 hod. v športovej hale v Považskej Bystrici.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.