Novinky - oznamy

33. nedeľa v období cez rok (16.11.2014)

33. nedeľa v období cez rok (16. november 2014)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Piatok - Obetovanie Panny Márie, spomienka
Sobota - sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 34. nedeľa v období cez rok - nedeľa Krista Kráľa

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Garelová, Mrázová, Trizuljaková
Od budúcej nedele - rod. Hradská, Žilinčárová, Jurčová

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca  o 17:30.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:00, v stredu výnimočne nebude, sobota o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30. Po sv. omšiach bude pobožnosť na slávnosť Krista Kráľa.

Srdečne vás pozývame na Katarínsku zábavu, ktorá sa bude konať v sobotu 22. novembra od 19. hodiny v bývalej kaplnke. Do tanca bude hrať živá hudba. Občerstvenie je zabezpečené formou švédskych stolov, fľaša vína pre dve osoby a nealko je v cene vstupného 10 € dospelí a 6 € študenti. Ďalšie alko, nealko a iné bude možné zakúpiť v bufete. Uvítame Váš príspevok do tomboly, ktorý môžete priniesť do kostola, alebo priamo na zábavu. Lístky budú na predaj v kostole po sv. omšiach do 20.11.2014. Kontakt: 5661962, 5661034 vo večerných hodinách.

Zbierka na kostol bola 705 Euro.

Dnes pozývame deti na rozprávku do bývalej kaplnky, KA Klub o 11:00.

Od 17. novembra začnú v našej farnosti rodičovské večery pre rodičov detí od 0 do 10 rokov. Bližšie informácie sú na výveske.

V piatok 21.11.2014 bude mládežnícku sv. omšu o 18:00 hudobne sprevádzať hosť z Moravy, zlínska skupina Prodaná kytara.

Gymnázium  Kráľovnej  pokoja  v  Žiline  pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok dňa 25. 11. 2014. Bližšie informácie môžete získať na internetovej adrese www.sskp.sk.

Sekcia pre rodiny našej diecézy pripravila v Rodinkove pobyt pre rodiny, ktoré postihla nezamestnanosť oboch rodičov. Pobyt bude pre celú rodinu bezplatný vďaka podporným programom. Pobyt sa uskutoční 2.-4. decembra. Viac informácií nájdete na stránke www.rodinkovo.sk.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.