Novinky - oznamy

Slávnosť Krista Kráľa (23.11.2014)

Slávnosť Krista Kráľa (23. november 2014)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Ondreja a spoločníkov, mučeníkov spomienka
Nedeľa - 1. adventná nedeľa

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Hradská, Žilinčárová, Jurčová
Od budúcej nedele - rod. Dolinayová, Masarcová, Beňadiková

Rôzne

Po sv. omšiach bude pobožnosť na slávnosť Krista Kráľa za obvyklých podmienok môžeme získať plnomocné odpustky.

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca  o 17:30.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:00, v stredu o 7:00, sobota o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

Stretnutie dospelých na prípravu ku sviatostiam bude v pondelok po sv. omši.

Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia.

Na budúcu nedeľu budeme požehnávať adventné vence a sviece pri sv. omšiach.

Odchod autobusu do Salzburgu bude 29. novembra  o 2:45 ráno pred Jednotou Coop  pri autobusovom nástupišti v meste.

Deti pozývame na stretko 29.11. (sobota) o 15:00 do pastoračného centra pod kostol. Čaká Vás modlitba, hry, súťaže, tvorivé aktivity.

Pre deti začne adventná hra, ktorá bude vyhodnotená na Štedrý deň. Bližšie informácie budú pri sv. omšiach na budúcu nedeľu.

Od 17. novembra prebiehajú v našej farnosti rodičovské večery pre rodičov detí od 0 do 10. rokov. Bližšie informácie sú na výveske.

3. decembra dopoludnia budem spovedať starších a nevládnych pre Vianocami aj k 1. piatku, môžete ich nahlásiť do 2. decembra v sakristii kostola.

Vo štvrtok 27. novembra  bude regionálne stretnutie hnutia Modlitby otcov, začína o 18:00 sv. omšou v kostole Božieho milosrdenství.

Vo štvrtok o 20:00 bude stretnutie farskej rady na farskom úrade.

Slovenskí železničiari pozývajú železničiarov spolu s rodinami na výročnú sv. omšu pri príležitosti patrónky železničiarov sv. Kataríny, ktorá sa bude sláviť v sobotu 29. novembra o 10:00 v Žiline v katedrále Najsv. Trojice.

Komisia pre mládež Žilinskej diecézy pozýva na púť kríža Svetových dní mládeže. Tento kríž daroval sv. Ján Pavol II. mladým, aby s ním putovali po celom svete. V Katedrále Najsvätejšej Trojice bude kríž v piatok 28. novembra od 15:00 do 21:30.

Gymnázium  Kráľovnej  pokoja  v  Žiline  pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok dňa 25. 11. 2014. Bližšie informácie môžete získať na internetovej adrese www.sskp.sk

Konferencia biskupov Slovenska nás pozýva do nového projektu s názvom "Advent so svätým Jánom Pavlom II." Je určený pre všetkých ľudí dobrej vôle. Od 30. novembra 2014 (Prvá adventná nedeľa) do 1. januára 2015 budú môcť záujemcovia získať každý deň na e-mail myšlienku od pápeža.
Záujemcovia sa môžu on-line prihlásiť na internetovej stránke advent.kbs.sk, kde sa budú aktualizovane zverejňovať aj samotné myšlienky.

Sekcia pre rodiny našej diecézy pripravila v Rodinkove pobyt pre rodiny, ktoré postihla nezamestnanosť oboch rodičov. Pobyt bude pre celú rodinu bezplatný vďaka podporným programom. Pobyt sa uskutoční 2. - 4. decembra. Viac informácií nájdete na stránke www.rodinkovo.sk.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.
Ďakujem všetkým, ktorí pripravili Katarínsku zábavu v Ka-klube.