Novinky - oznamy

1. adventná nedeľa (30.11.2014)

1. adventná nedeľa (30. november 2014)

Liturgický kalendár

Streda - sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci december
Nedeľa - 2. adventná nedeľa

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Dolinayová, Masarcová, Beňadiková
Od budúcej nedele - rod. Winklerova, Mažgutova, Bielečková

Rôzne

Dnes Vás pozývame na modlitbu posv. ruženca  o 17:30.

Dnes budeme požehnávať adventné vence a sviece pri sv. omšiach.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:00, v stredu o 7:00, sobota o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať vo štvrtok od 16:30 a  v piatok od 16:00.

Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia.

V sobotu po večernej sv. omši bude fatimská pobožnosť.
Pre deti začne adventná hra, ktorá bude vyhodnotená na Štedrý deň.

3. decembra dopoludnia budem spovedať starších a nevládnych pre Vianocami aj k 1. piatku, môžete ich nahlásiť do 2. decembra v sakristii kostola.

7. decembra pozývame deti, ktoré chcú koledovať, do pastoračného centra pod kostol o 15:00.

8.12. Vás pozývame na deň otvorených dverí na Gymnázium sv. Františka z Asissi v Žiline. Bližšie infomácie sú na výveske.

Dnes bude zbierka na charitu.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.