Novinky - oznamy

3. adventná nedeľa (14.12.2014)

3. adventná nedeľa (14. december 2014)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa bude 4. adventná nedeľa

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Horáčková, Grečnarová, Mikušová
Od budúcej nedele - rod. Tumová, Škvareková, Surovcová

Rôzne

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:00, v stredu o 7:00, sobota o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia.

Vianočná svätá spoveď v našej farnosti bude vo štvrtok 18.12. od 10:00 do 11:30 dopoludnia a popoludní od 16:00 do 18:30.

Od 15.12. budeme sa vo farnosti modliť deviatnik „Kto poskytne prístrešie svätej rodine?“. Rodiny alebo jednotlivci  sa môžu prihlásiť v sakristii do 14.12. po sv. omši.

Kto chce privítať koledníkov vo svojich rodinách a zapojiť sa do akcie Dobrá noviny, môže sa zapísať v sakristii kostola.

Cez víkend 20.-21.12. pozývame všetkých, ktorí majú radi koledy, palacinky, punč, vianočné rozprávky, chcú kúpiť posledné vianočné darčeky, stretnúť priateľov a pomôcť dobrej veci na VIANOČNÉ TRHY do KA-Klubu na Hájiku. Čakajú Vás koncerty, tvorivé dielne pre deti a veľa dobrého jedla. Podrobný program nájdete na plagátoch.

Kto má záujem pridať sa do služby na upratovanie kostola, môže sa zapísať v sakristii.

23. januára 2015 organizujeme Ples rodín spolu s farnosťou Kysucké Nové Mesto v hoteli Slovakia. Lístky je možné zakúpiť v sakristii kostola, cena je 20 Euro.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.