Novinky - oznamy

4. adventná nedeľa (21.12.2014)

4. adventná nedeľa (21. december 2014)

Liturgický kalendár

Štvrtok - Narodenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok
Piatok - sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
Sobota - sv. Jána a evanjelistu, sviatok
Nedeľa - budúca nedeľa bude Nedeľa svätej rodiny, sviatok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Tumová, Škvareková, Surovcová
Od budúcej nedele - rod. Melová, Michalková, Korbelová

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:15.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok výnimočne ráno o 7:00, utorok 18:00, streda o 16:00, štvrtok 24:00, 8:00, 10:00, 18:30, piatok 8:00, 10:00,18:30, sobota o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

Stretnutie koledníkov bude v pondelok v pastoračnom centre o 15:00.

V utorok od 8:00 bude sa robiť vianočná výzdoba v kostole spojená s veľkým upratovaním, prosíme o Vašu pomoc.

Betlehemské svetlo si môžete prevziať v stredu od 8:00 pred kostolom.

V stredu bude vyhodnotenie adventnej súťaže pre deti pri sv. omši o 16:00.

Kto chce privítať koledníkov vo svojich rodinách a zapojiť sa do podujatia Dobrá novina, môže sa zapísať v sakristii kostola. Koledníci budú chodiť  po sídlisku v sobotu 27.12. popoludní.

Kto má záujem pridať sa do služby na upratovanie kostola, môže sa zapísať v sakristii.

Počas vianočného obdobia budem požehnávať príbytky, kto má záujem, môže sa zapísať v sakristii kostola.

23. januára 2015 organizujeme Ples rodín spolu s farnosťou Kysucké Nové Mesto v hoteli Slovakia. Lístky je možné zakúpiť v sakristii kostola, cena je 20 Euro.

V piatok pri sv. omši o10:00 požehnáme mamičky, ktoré čakajú dieta.

Na budúcu nedeľu bude obnovenie manželských sľubov pri sv. omšiach.

Na budúcu nedeľu 28.12. Vás pozývame na mládežnicky koncert  P.O.Z. po sv. omši o 18:30.

31. 12. organizujeme silvestrovský výstup, informačné stretnutie z dôvodu dopravy bude 30.12. po sv. omši.

Na Božie narodenie bude výročná vianočná ofera.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem všetkým, ktorí pripravili pohostenie pre kňazov, ktorí spovedali v našej farnosti.