Novinky - oznamy

Nedeľa Svätej rodiny (28.12.2014)

Nedeľa Svätej rodiny (28. december 2014)

Liturgický kalendár

Streda - sv. Silvestra, pápeža, spomienka
Štvrtok - Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, prikázaný sviatok
Piatok - sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, zároveň bude1. piatok v mesiaci január
Sobota - 1. sobota v mesiaci v január
Nedeľa - budúca nedeľa bude 2. nedeľa po Narodení Pána

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Melová, Michalková, Korbelová
Od budúcej nedele - rod. Zatkalíková, Šilhárová, Šošková

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:15.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok 18:00, streda o 17:00, štvrtok 8:00, 10:00, 18:30, piatok 18:00, sobota o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

Spovedať chorých a nevládnych budem v piatok dopoludnia.

Sviatosť zmierenia k 1. piatku sa bude vysluhovať v piatok od 17:00.

V sobotu po sv. omši bude fatimská pobožnosť.

23. januára 2015 organizujeme Ples rodín spolu s farnosťou Kysucké Nové Mesto v hoteli Slovakia. Lístky je možné zakúpiť v sakristii kostola, počas školského roka aj u pani Baškovej na Cirkevnej základnej škole Romualda Zaymussa, cena je 20 Euro.

Dnes bude obnovenie manželských sľubov pri sv. omšiach.

Dnes Vás pozývame na mládežnicky koncert P.O.Z. po sv. omši o 18:30.

31.12. organizujeme silvestrovský výstup, informačné stretnutie z dôvodu dopravy bude 30.12. po sv.omši.

Na Nový rok bude výročná novoročná ofera.

Ďakujem za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.