Novinky - oznamy

Nedeľa po Narodení Pána (4.1.2015)

2. Nedeľa po Narodení Pána (4. január 2015)

Liturgický kalendár

Utorok - Zjavenie Pána,slávnosť, prikázaný sviatok, pri sv. omšiach budeme požehnávať vodu a kriedu
Nedeľa - budúca nedeľa bude sviatok Krstu Krista Pána, pri sv. omšiach si obnovíme krstné sľuby

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Zatkalíková, Šilhárová, Šošková
Od budúcej nedele - rod. Káčerová, Konušiková, Svrčková

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:15.

Vo štvrtok Vás pozývame na adoráciu po sv.omši.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok 18:00, utorok 8:00, 10:00, 18:30, streda ráno o 7:00, štvrtok 18:00, piatok 18:00, sobota o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

Vo štvrtok sa uskutoční rekolekcia kňazov žilinského dekanátu vo farnosti Žilina-Zástranie. Rekolekcia začne sv. omšou o 09:30.

V piatok pozývame birmovancov na sv. omšu o 18:00, treba si  priniesť vyplnené a potvrdené prihlášky.

Na budúcu nedeľu po sv. omši Vás pozývame na koncert súrodencov Stanislava a Petra Palucha po sv. omši o 18:30. Vstupné je dobrovoľné.

23. januára 2015 organizujeme Ples rodín spolu s farnosťou Kysucké Nové Mesto v hoteli Slovakia. Lístky je možné zakúpiť v sakristii kostola vo farnosti Žilina-Hájik, počas školského roku aj u pani Baškovej na Cirkevnej základnej škole Romualda Zaymussa,  cena je 20 Euro. Lístky je možné zakúpiť si do 18. januára.

Koledníci dobrej noviny vykoledovali 1213 Euro.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.