Novinky - oznamy

Nedeľa Krstu Krista Pána (11.1.2015)

Nedeľa krstu Krista Pána (11. január 2015)

Liturgický kalendár

Sobota - sv. Antona, opáta, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 2. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Káčerová, Konušiková, Svrčková
Od budúcej nedele - rod. Martoňová, Naštická, Troskovičová

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:15.

Vo štvrtok Vás pozývame na adoráciu po sv. omši.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok 18:00, streda ráno o 7:00, sobota o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

Od 18. januára prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. O jednotlivých podujatiach v rámci tohoto týždňa sa môžete informovať na výveske.

Kto v sebe cíti kňazské povolanie, môže sa prihlásiť na farskom úrade Žilina –Hájik.

Dnes po sv. omši o 18:30 Vás pozývame na koncert súrodencov Stanislava a Petra Palucha. Vstupné je dobrovoľné.

23. januára 2015 organizujeme Ples rodín spolu s farnosťou Kysucké Nové Mesto v hoteli Slovakia. Lístky je možné zakúpiť v sakristii kostola vo farnosti Žilina-Hájik, počas školského roku aj u pani Baškovej na Cirkevnej základnej škole Romualda Zaymussa, cena je 20 Euro. Lístky je možné zakúpiť si do 18. januára.

24. januára pozývame deti do pastoračného centra o 15:00 na stretnutie. Čakajú Vás modlitba, hry, súťaže, zábava.

KA klub Hájik v rámci Rozprávkových nediel pozýva deti a dospelých na Rozprávku o Popoluške, ktorá bude 18. 01. o 11.00 h.

28.1. o 18.00 h sa vám v KA klube predstavia študenti Gymnázia sv. Františka s divadelným predstavením Charlieho teta. Vstupné 2 eurá.

KA klub vás pozýva na karneval pre deti o 15:00 v sobotu 14.2. Vstup je bezplatný, následne aj na Valentínsko-fašiangový zábavný večer v ten istý deň o 19.00 h. Vstupenky na fašiangový večer sa bude predávať na mieste za 3 eurá na osobu. Účastníci, ktorí prídu vo fašiangových maskách získajú odmenu.

Cirkevná ZŠ na Solinkách pozýva na zápis detí do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2015/2016 a to 15. – 16. 1.2015 od 15.00- 17:00 hod.

Riaditeľstvo Cirkevnej ZŠ Romualda Zaymusa v Žiline oznamuje rodičom budúcich prváčikov, že zápis do 1. roč. pre školský rok 2015/2016 bude v dňoch: 16. 1. 2015 /piatok/ od 14.00 do 18.00 hod a 17. 1. 2015 /sobota/ od 8.00 do 12.00 hod.

Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Žiline oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka bude dňa 19. a 20. januára 2015 od 15. 00 do 17. 30 hod. v budove školy Na Závaží 2 v Žiline. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.

Základná škola Námestie mladosti oznamuje, že zápis do 1. ročníka bude 23.1.2015 od 14.00-18.00 a 24.1.2015 od 9.00-12.00.

Ďakujem za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri vianočnej výzdobe, liturgii, upratovaní kostola, pri speve počas vianočných sviatkov.