Novinky - oznamy

2. Nedeľa v období cez rok (18.1.2015)

2. Nedeľa v období cez rok "B" (18. január 2015)

Liturgický kalendár

Streda - sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
Sobota - sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 3. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Martoňová, Naštická, Troskovičová
Od budúcej nedele - rod. Bugáňova, Chudá, Kopčová

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:15.

Vo štvrtok Vás pozývame na adoráciu po sv. omši. Adoráciu obetujeme za jednotu kresťanov.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:00, streda ráno o 7:00, sobota o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

Od 18. januára prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. O jednotlivých podujatiach v rámci tohoto týždňa sa môžete informovať na výveske.

23.-25. januára Vás pozývame na modlitbové trojdnie, ktoré pripravilo spoločenstvo Modlitieb matiek v našej farnosti. Pozývame aj mamičky, staré mamy, ale otcov na modlitby, ktoré budú obetované za úspešné referendum na ochranu rodiny.
Modlitby začínajú v piatok o 16:30, v sobotu a nedeľu o 17:00.

Kto v sebe cíti kňazské povolanie, môže sa prihlásiť na farskom úrade Žilina–Hájik.

23. januára Ples rodín v hoteli Slovakia začína o 19:00. Parkovanie je možné na hotelovom parkovisku. Kto má záujem môže priniesť ceny do tomboly do sakristie kostola na Hájiku, alebo priamo na ples.

24. januára pozývame deti do pastoračného centra o 15:00 na stretnutie. Čakajú Vás modlitba, hry, súťaže, zábava.

KA klub Hájik v rámci Rozprávkových nediel pozýva deti a dospelých na Rozprávku o Popoluške, ktorá bude dnes o 11.00 h.

28.1. o 18:00 h sa vám v KA klube predstavia študenti Gymnázia sv. Františka s divadelným predstavením Charlieho teta. Vstupné 2 eurá.

KA klub vás pozýva na karneval pre deti o 15:00 v sobotu 14.2., vstup je bezplatný, následne aj na Valentínsko-fašiangový zábavný večer v ten istý deň o 19:00 h. Vstupenky na fašiangový večer sa bude predávať na mieste za 3 eurá na osobu. Účastníci, ktorí prídu vo fašiangových maskách získajú odmenu.

22. januára o 17:00 Vás pozývme na diskusiu s Romanom Sekom a Richardom Vašečkom do N3 na Katedrálnom námestí s témou Prečo ísť na referendum?

Sviatosť manželstva chcú prijať Ján Ničík a Jana Kožová, kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to hlási na farskom úrade.

Mení číslo stavebného účtu farnosti, nové číslo stavebného účtu je 3021601570/1100

Ďakujem za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.