Novinky - oznamy

4. Nedeľa v období cez rok (1.2.2015)

4. Nedeľa v období cez rok "B" (1. február 2015)

Liturgický kalendár

Pondelok - Obetovanie Pána - Hromnice, sviatok, prineste si hromničné sviece na požehnanie
Utorok - sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, pri sv. omši sa bude dávať svätoblažejské požehnanie
Štvrtok - sv. Agaty, panny a mučenice, spomienka
Piatok - sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov, spomienka, zároveň 1. piatok v mesiaci február
Sobota - 1. sobota v mesiaci február
Nedeľa - budúca nedeľa bude 5. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele -  rod. Grečnárová, Kucharovicová, Šimalová
Od budúcej nedele -  rod. Čelková, Lutišanová, Pupišová

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 16:30, 17:15 bude vyložená sviatosť oltárna k poklone, adoráciu obetujeme za rodiny, 18:15 bude novéna za rodiny.

Počas týždňa sa začneme modliť 10 minút pred sv. omšou  modlitby za rodiny.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni:
Pondelok 17:00, 18:30, utorok, štvrtok, piatok o18:00, streda ráno o 7:00, sobota o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať, pol hodinu pred sv. omšami v pondelok a utorok, vo  štvrtok o16:30 a v piatok 16:00.

V stredu dopoludnia budem spovedať starších  a nevládných na sídlisku.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu, ktorá bude obetovaná za kňazské povolania.

Sviatosť birmovania pre našu farnosť bude 23. mája o 10:00.

Pozývame Vás na počúvenie rozhlasovej relácie LUPA rádia LUMEN o našej farnosti, ktorá bude v stredu 4.2. o 20:00, alebo v sobotu 7.2.o 8:30 v rádiu LUMEN.

Februárové vydanie Našej Žilinskej diecézy prináša o pripravovanom referende zaujímavé postrehy, aké nenájdete ani bežne v novinách, ani v televízii. O celoslovenskej kampani proti AIDS sme sa porozprávali s rehoľnou sestrou Annou Poláčkovou a predstavíme vám aj Ivana Mela zo Žilinskej univerzity, ktorý pôsobí v najväčšom centre výskumu častí na svete, v ženevskom CERN-e. Najsledovanejšia rubrika Dvaja z jedného páru predstavuje manželov Máriu a Lukáša Holešovcov z Vrútok, ktorí pôsobili v Tanzánii a Kambodži. V časopise nechýbajú ani pravidelné rubriky Manželská estékačka a Detský kútik. Časopis si môžete zakúpiť vzadu na stolíku, cena je 50 centov.

8.  február 2015 (nedeľa) bol vyhlásený  za Svetový deň modlitby, zamýšľania sa a boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

14. 2. Vás pozývame na farský fašiangový turnaj v pingpongu v pastoračnom centre v čase od 9:00 do 12:00, prihlásiť sa možno v sakristii.

KA klub vás  pozýva na karneval pre deti o 15:00 v sobotu 14. 02.vstup je bezplatný,  následne aj na Valentínsko-fašiangový zábavný večer  v ten istý deň o 19.00 h. Vstupenky  na fašiangový večer sa bude predávať na mieste za 3 eurá na osobu. Účastníci, ktorí prídu vo fašiangových maskách získajú odmenu.

V pastoračnom centre pod kostolom  budú prebiehať cvičenia pre ženy v utorok a štvrtok, v čase od 19:00 do 20:00. Prihlásiť sa možno 0905196066

Od pondelka 8.2. začne krúžok v pingpongu pre deti od 17:do 18:00 a od 19:00 do 20:00 v pastoračnom centre pod kostolom. Prihlásiť sa možno v sakristii kostola alebo na tel.čísle 0914194049.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.                                                                                        

Pozvanie k účasti na referende otca biskupa Tomáša
Milí bratia a sestry, manželia a rodičia, otcovia a mamy, drahí starí rodičia, drahá mládež, povzbudzujem vás k prežívaniu veľkej vďačnosti za dar života, rodiny a manželstva. Tešme sa, že napriek veľkým ťažkostiam sú mnohí, ktorí chcú žiť a chrániť tieto vzácne hodnoty. 
Chcem pozvať každého z vás a z vašich známych k účasti na sobotňajšom referende, ktoré nie je namierené proti nijakej skupine ľudí.
Postoj Cirkvi nie je mlčanie, ale povzbudenie a podpora práv každého jednotlivca na slobodné a zodpovedné vyjadrenie sa k dôležitým všeľudským otázkam, na ktorých stojí posvätné dedičstvo našich otcov a mám! 
Nech je naša angažovanosť cestou k novému požehnaniu pre každú rodinu našej diecézy, aj pre celé Slovensko. Spojme sa všetci v úprimnej modlitbe v našich rodinách a chrámoch ako aj v piatkovom pôste na tento úmysel.
Zo srdca žehnám každej farnosti, rodine aj každému a každej z vás.
Mons. Tomáš Galis, váš biskup