Novinky - oznamy

5. Nedeľa v období cez rok (8.2.2015)

5. Nedeľa v období cez rok "B" (8. február 2015)

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Školastiky, panny, spomienka
Streda - Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, spomienka
Sobota - sv. Cyrila mnícha a Metoda, biskupa, sviatok
Nedeľa - budúca nedeľa bude 6.nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele -   rod. Čelková, Lutišanová, Pupišová
Od budúcej nedele -  rod. Vojtašová, Rašková, Kondelová

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:15

Vo štvrtok sa bude udelovať sviatosť pomazania chorých při večernej sv. omši.

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni:
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:00, streda ráno o 7:00, sobota o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu.

Sviatosť birmovania pre našu farnosť bude 23. mája o10:00.

8.  február 2015 (nedeľa) bol vyhlásený  za Svetový deň modlitby, zamýšľania sa a boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

14.2. Vás pozývame na farský fašiangový turnaj v pingpongu v pastoračnom centre v čase od 9:00 do 12:00, prihlásiť sa možno v sakristii.

KA-Klub vás  pozýva na karneval pre deti o 15:00 v sobotu 14.2. - vstup je bezplatný, následne aj na Valentínsko-fašiangový zábavný večer  v ten istý deň o 19:00 h.
Vstupenky na fašiangový večer sa budú predávať na mieste za 3 eurá na osobu. Účastníci, ktorí prídu vo fašiangových maskách, získajú odmenu.

Na budúcu nedeľu o 11:00 pozývame deti do KA-Klubu na rozprávku o Perníkovej chalúpke.

Od pondelka 8.2. začne krúžok v pingpongu pre deti od 17:00 do 18:00 a od 19:00 do 20:00 v pastoračnom centre pod kostolom. Prihlásiť sa možno v sakristii kostola alebo na tel.čísle 0914194049.

Dnes bude zbierka na kostol.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.