Novinky - oznamy

6. Nedeľa v období cez rok (15.2.2015)

6. Nedeľa v období cez rok "B" (15. február 2015)

Liturgický kalendár

Streda - Popolcová streda - deň prísneho pôstu
Nedeľa - budúca nedeľa bude 1. pôstna nedeľa

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Vojtašová, Rašková ,Kondelová
Od budúcej nedele - rod. Marcová, Bielečková, Zikešová

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:15

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o18:00, streda o 17:00 a 18:30, sobota o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu.

Dnes o 11:00 pozývame deti do KA-Klubu na rozprávku o Perníkovej chalúpke.

Zbierka na kostol bola 608 Euro.

Pobožnosť krížovej cesty bude bývať v piatok o 17:30, a v nedeľu o 18:00. Modlitba posv. ruženca  začne  v piatok o 16:45 a v nedeľu o 17:00.

27. februára v piatok pozývame birmovancov a ich rodičov na sv. omšu o 18:00, potom bude informačné stretnutie ohľadom vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti.

28. februára pozývame deti na stretko do pastoračného centra o 15:00. Čaká Vás modlitba, hry, súťaže.

28. februára o 15:00 začnú modlitby za telesné a vnútorné uzdravenie vo farskom kostole.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem všetkým, ktorí pripravili karneval pre deti a fašiangový večer.