Novinky - oznamy

1. pôstna nedeľa cez rok (22.2.2015)

1. pôstna nedeľa cez rok "B" (22. február 2015)

Liturgický kalendár

Nedeľa - budúca nedeľa bude 2. pôstna nedeľa

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Marcová, Bielečková, Zikešová
Od budúcej nedele - rod. Michalcová, Přikrylová, Belešová

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:15

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:00, streda o 7:00, sobota o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu.

Pobožnosť krížovej cesty bude bývať v piatok o 17:30 a v nedeľu o 18:00. Modlitba posv. ruženca  začne  v piatok o 16:45 a v nedeľu o 17:00.

27. februára v piatok pozývame birmovancov a ich rodičov na sv. omšu o 18:00, potom bude informačné stretnutie ohľadom vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti.

28. februára pozývame deti na stretko do pastoračného centra o 15:00.Čaká Vás modlitba, hry, súťaže.

28. februára o 15:00 začnú modlitby za telesné a vnútorné uzdravenie vo farskom kostole.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Pozývame Vás zapojiť sa do charitatívnej akcie  Pôstna krabička pre Afriku, potrebné materiály a informácie máte vzadu v kostole  na stolíku.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.