Novinky - oznamy

2. pôstna nedeľa cez rok (1.3.2015)

2. pôstna nedeľa cez rok "B" (1. marec 2015)

Liturgický kalendár

Piatok - 1. piatok v mesiaci marec
Sobota - 1. sobota v mesiaci marec, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - budúca nedeľa bude 3. pôstna nedeľa

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Michalcová, Přikrylová, Belešová
Od budúcej nedele - rod. Garelová, Mrázová, Trizuljaková

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:15

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o18:00, streda o 7:00, sobota o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

Zajtra do našej farnosti prijal pozvanie otec biskup Ludovico z Tanzánie, po sv. omši o 18:00, ktorú bude celebrovať bude krátka prezentácia zo života jeho diecézy.

V stredu dopoludnia budem spovedať starších a nevládných.

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v pondelok, utorok pol hodinu pred sv.omšami, štvrtok o 16:30 a piatok o 16:00.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu za duchovné povolania.

Pobožnosť krížovej cesty bude bývať v piatok o 17:30, a v nedeľu o 18:00. Modlitba posv. ruženca  začne  v piatok o 16:45 a v nedeľu o 17:00.

Riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Žiline Mons. Jozef Šelinga ponúka počas pôstneho obdobia katechézy o svätej omši. Je to príležitosť hlbšie prežiť toto dôležité obdobie prípravy na slávenie a žitie Veľkej noci. Tešíme sa na spoločné stretnutia.
Katechézy budú každú stredu o 17.00 v Diecéznom centre v Žiline.

Pozývame Vás na Taizé modlitbu 2.3.2015 o 17.30 v Kostole sv. Barbory.

Dnes bude zbierka na charitu.

Pozývame Vás zapojiť sa do charitatívnej akcie Pôstna krabička pre Afriku, potrebné materiály a informácie máte vzadu v kostole  na stolíku.

Pozývame deti zapojiť sa do pôstnej hry, bližšie informácie sú v sakristii.

Kto by chce poukázať 2 percentá z dane na Hnutie Erko, môže si zobrať tlačivo vzadu na stolíku.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.