Novinky - oznamy

3. pôstna nedeľa cez rok (8.3.2015)

3. pôstna nedeľa cez rok "B" (8. marec 2015)

Liturgický kalendár

Nedeľa - budúca nedeľa bude 4. pôstna nedeľa

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Garelová, Mrázová, Trizuljaková
Od budúcej nedele - rod. Hradská, Jurčová, Žilinčárová

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:00

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:00, streda o 7:00, sobota o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

V utorok bude sv. omša o 18:00 spojená s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Nácvik piesní bude o 17:30 v kostole.

V piatok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu, ktorá bude z inicitívy pápeža Františka po celom svete, motto adorácie sú slová z listu sv. apoštola Jakuba „Posilnite  si  srdcia.“

Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok o 17:30, a v nedeľu o 18:00. Modlitba posv. ruženca  začne  v piatok o 16:45 a v nedeľu o 17:00.

Na budúcu nedeľu pozývame rodičov provoprijímajúcich detí na stretnutie o 19:30 v kostole. Účasť je nevyhnutná.

Prihlásení birmovanci na duchovnú obnovu do Kuneradu majú zraz v sobotu 14.3. o 6:40 pred Jednotou na autobusovej stanici.

Na budúcu nedeľu pozývame deti o 11:00 do KA-Klubu na rozprávku o Dlhom, širokom a bystrozrakom.

Vyšlo marcové vydanie časopisu Naša Žilinská diecéza, ktoré prináša rozhovor s dvoma Angličanmi o pastoračných prioritách v Británii, venuje sa prípravám na 200. výročie narodenia sv. Jána Bosca. Zaspomíname si na výnimočného kňaza a národovca Štefana Závodníka. V obľúbenej rubrike Dvaja z jedného páru je rozhovor s manželmi, ktorí pripravujú rubriku Manželská estekáčka. Režisér a umelecký vedúci Jozef Abafi hovorí o svojej práci a viere..., časopis je vzadu na stolíku,  cena je 50 centov.

Srdečne vás pozývame na ekumenický Svetový Deň Modlitieb 2015, ktorý sa bude konať (dnes) v nedeľu 8.3.2015 o 18:00 hod. v evanjelickom kostole v Žiline. Tento rok pripravili SDM ženy z Bahám na tému Ježišových slov po tom, čo umyl apoštolom nohy: „Uvedomujete si, čo som vám urobil?“ (Ján 13,1-17).

Zbierka na charitu bola 525 Euro.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.