Novinky - oznamy

4. pôstna nedeľa cez rok (15.3.2015)

4. pôstna nedeľa cez rok "B" (15. marec 2015)

Liturgický kalendár

Štvrtok - sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Nedeľa - budúca nedeľa bude 5. pôstna nedeľa

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Hradská, Jurčová, Žilinčárová
Od budúcej nedele - rod. Dolinayová, Masarcová, Mintálová

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:00

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o18:00, streda o 7:00, sobota o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

V utorok bude sv. omša o 18:00 spojená s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Nácvik piesní bude o 17:30 v kostole.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu.

Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok o 17:30 a v nedeľu o 18:00. Modlitba posv. ruženca  začne  v piatok o 16:45 a v nedeľu o 17:00.

Dnes pozývame rodičov provoprijímajúcich detí na stretnutie o 19:30 v kostole. Účasť je nevyhnutná.

Pozvanie pre mladých, 29.3. na Kvetnú nedeľu bude Stretnutie mladých, začiatok bude o 10:30 sv. omšou v katedrále Najsvätejšej Trojice s otcom biskupom Tomášom.

Dnes pozývame deti o 11:00 do KA-Klubu na rozprávku o Dlhom, širokom a bystrozrakom.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.