Novinky - oznamy

5. pôstna nedeľa cez rok (22.3.2015)

5. pôstna nedeľa cez rok "B" (22. marec 2015)

Liturgický kalendár

Streda - Zvestovanie Pána, slávnosť
Nedeľa - budúca nedeľa bude Kvetná nedeľa, pri sv. omšiach budeme požehnávať bahniatka

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Dolinayová, Masarcová
Od budúcej nedele - rod. Mintálová, Winklerová

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:00

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok, piatok o18:00, streda o 18:00, sobota o 18:30, v nedeľu bude sv. omša o 8:00, 10:00, 18:30.

V utorok bude sv. omša o 18:00 spojená s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Nácvik piesní bude o 17:30 v kostole.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu.

Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok o 17:30, a v nedeľu o 18:00. Modlitba posv. ruženca  začne  v piatok o 16:45 a v nedeľu o 17:00. V piatok sa budú predmodlievať mladí z našej farnosti a v nedeľu miništranti.

28. marca o 15:00 v sobotu pozývame deti na Stretnutie detí do pastoračného centra, čaká Vás modlitba, hry súťaže.

28. marca o 15:00 v našej  farnosti Vás pozývame na modlitby za telesné a duchovné uzdravenie.

Spoločná sv. spoveď pre Veľkou nocou v našej farnosti bude 30. marca dopoludnia  od 10:00 do 11:30 a popoludní od 16:00 do 18:00.

Vyšiel nový Informačný list, môžete si ho zobrať vzadu na stolíku.

1. apríla v stredu budem spovedať starších a chorých na sídlisku. Prihlásiť ich môžete do 29. marca v sakristii kostola.

Pozvanie pre mladých, 29. 3. na Kvetnú nedeľu bude Stretnutie mladých, diecézne stretnutie mladých začne sv. omšou o 10:30, v katedrále Najsvätejšej Trojice, ktorú bude celebrovať Mons.Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre prenasledovaných kresťanov.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.