Novinky - oznamy

Kvetná nedeľa (29.3.2015)

Kvetná nedeľa "B" (29. marec 2015)

Liturgický kalendár

Sv. omše budú nasledovne v tomto týždni: v pondelok o 18:00, utorok 7:00, streda 18:00

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mažgutová, Jurovcová, Ružbárska
Od budúcej nedele - rod. Mikušová, Sviteková, Surovcová

Rôzne

Zelený štvrtok:
18:00 sv. omša,
od 19:00 do 19:30 bdenie s Ježišom na Olivovej hore - poklona pred Sviatosťou oltárnou.

Veľký piatok:
8:00 ranné chvály s posvätným čítaním,
8:30 krížová cesta smerom na Hradisko ku krížu,
14:45 novéna k Bož. milosrdenstvu,
15:00 obrady Veľkého piatku

Biela sobota:
8.00 ranné chvály s posvätným čítaním,
8:30 bude vyložená Sviatosť oltárna k poklone do 19:00,
19:00 novéna k Bož. milosrdenstvu
19:30 Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa:
07:45 novéna k Bož. milosrd.;
sv. omše 8:00,10:00,18:30

Veľkonočný pondelok:
sv. omša: 8:00,10:00

Patrocínium – hody 12. apríl, na 2. veľkonočnú nedeľu, nedeľu Božieho milosrdenstva, slávime patrocínium kostola
Sv. omše:
8:00, 10:00 – hodová, 18:30
sv. omša, celebruje don Peter Mlynarčík
15:00 Hodina a korunka k Božiemu milosrdenstvu spojená s adoráciou

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:00. O 18:00 bude krížová cesta.

Žilinská diecéza a Považské múzeum pozývajú na krížovú cestu do Budatínskeho parku dnes v nedeľu o 15.00. 

Spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou v našej farnosti bude 30. marca dopoludnia  od 10:00 do 11:30 a popoludní od 16:00 do 18:00.

1. apríla v stredu budem spovedať starších a chorých na sídlisku. Prihlásiť ich môžete do 29. marca v sakristii kostola.

17.4. (v piatok) po sv. omši o 18:30 Vás pozývame na prednášku p. Sanigu „Zrkadlenie v prírode“.

Dnes bude po sv. omšiach zbierka pre prenasledovaných kresťanov.

Je aktualizovaný nový rozpis upratovania kostola, ktorý je vyvesený na nástenke a aj na webovej stránke farnosti. Vďaka  za ochotu  a pomoc pri upratovaní kostola.

Na budúcu nedeľu bude výročná veľkonočná ofera.

V pondelok po večernej sv. omši bude veľké upratovanie v kostole.

Opäť sa tešíme na letné prázdniny. Prečo? Pretože sa znovu stretneme v Liptovskom Jáne na letnom tábore! Ak máš 7 - 14 rokov a čas 9.-14. augusta poď s nami zažiť niečo nové.
Prihlášky na tábor sú v sakristii kostola.

Stretnutie mamičiek s deťmi bude 14. apríla o 9:30 v pastoračnom centre.

Saleziáni dona Bosca Vás pozývajú na reprízu divadelného predstavenia Iba jeden...? 7. apríla v Dome odborov v Žiline o 16:00 hod. Lístky sa budú dať zabezpečiť v kostoloch žilinského dekanátu za dobrovoľný príspevok 2,70 €. Divákov, ktorí sa na divadle zúčastnia organizátori prosia, aby si na predstavenie priniesli prenosné rádio.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.