Novinky - oznamy

Veľkonočná nedeľa (5.4.2015)

Veľkonočná nedeľa "B" (29. marec 2015)

Liturgický kalendár

Patrocínium – hody 12. apríl, na 2. veľkonočnú nedeľu, nedeľu Božieho milosrdenstva, slávime patrocínium kostola
Sv. omše: 8:00, 10:00 – hodová; 18:30 sv. omša - celebruje don Peter Mlynarčík; 15:00 Hodina a korunka k Božiemu milosrdenstvu spojená s adoráciou

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mikušová, Sviteková, Surovcová
Od budúcej nedele - rod. Mičicová, Vitková, Dudášová

Rôzne

Sväté omše v týždni budú nasledovne: v pondelok o 8:00 a 10:00, utorok, štvrtok, piatok o 18:00, streda o 7:00, sobota o 18:30, v nedeľu o 8:00, 10:00 a 18:30.

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:30.

Dnes bude výročná veľkonočná ofera.

Opäť sa tešíme na letné prázdniny. Prečo? Pretože sa znovu stretneme v Liptovskom Jáne na letnom tábore!
Ak máš 7 - 14 rokov a čas 9. - 14. augusta poď s nami zažiť niečo nové.
Prihlášky na tábor sú v sakristii kostola.

Stretnutie mamičiek s deťmi bude 14. apríla o 9:30 v pastoračnom centre.

Od 27. augusta do 2. septembra organizujeme púť do Medžugorjia. Cena je 190 Euro (ubytovanie a doprava). Prihlásiť sa možno v sakristii kostola do 30. mája.

Dňa 30. mája. organizujeme púť na Hostýn, Svätý Kopeček spojenú s návštevou Olomouca, cena je 15 Euro. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola do 25. mája.

Saleziáni dona Bosca Vás pozývajú na reprízu divadelného predstavenia Iba jeden...? 7. apríla v Dome odborov v Žiline o 16.00 hod. Lístky sa budú dať zabezpečiť v kostoloch
žilinského dekanátu za dobrovoľný príspevok 2,70 €. Divákov, ktorí sa na divadle zúčastnia organizátori prosia, aby si na predstavenie priniesli prenosné rádio.

Vyšlo aprílové vydanie Našej Žilinskej diecézy, ktoré prináša článok Jozefa Šošku o utrpení kresťanov v Sýrii, reportáž a rozhovor zo vzácnej návštevy biskupa z Tanzánie Ludovicka Minde a v Nezabudnutom svetlo si pripomenieme kňaza Michala Šinského. Najnovšie vydanie prináša tiež rozhovor s lekárom Vladislavom Vršanským a v Roku zasväteného života o svojom povolaní porozprávala sestra Pia. O krásne svedectvo sa podelila rodina Lehockých a nechýbajú ani pravidelné rubriky.?

Zbierka pre prenasledovaných kresťanov bola 855 Euro, pre diecézu v Tanzánii sa vyzbieralo 1230 Euro.

Na budúcu nedeľu bude hodová ofera.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.